Červený Kostelec rozdává zdarma popelnice na třídění odpadů

0

Červený Kostelec, ekologická správa, recyklace, popelnice zdarma, radnice a starosta, blog


Obyvatelé Červeného Kostelce mohou nyní zdarma získat popelnice na plasty, papír či bioodpad díky iniciativě radnice a starosty Tomáše Prouzy. Tento krok podporuje ekologičtější správu města a zvyšuje míru recyklace.

Obyvatelé Červeného Kostelce na Náchodsku nyní mají jedinečnou možnost zlepšit třídění odpadu díky iniciativě místní radnice. Nezávislý starosta města, Tomáš Prouza, oznámil, že každý občan může zažádat o přidělení popelnice na plasty, papír či bioodpad. Co je však nejdůležitější, tyto popelnice budou občanům poskytnuty zdarma.

Podle starosty Prouzy se jedná o krok směrem k ekologičtější správě města, který je dostatečně flexibilní, aby vyhovoval různým potřebám obyvatel. „Máme k dispozici popelnice o kapacitě 120 nebo 240 litrů, takže si každý může vybrat podle svých požadavků,“ upřesnil starosta.

V rámci tohoto programu mají obyvatelé možnost snadno a efektivně oddělovat plasty, papír a bioodpad od jiného směsného odpadu. Tento krok má za cíl snížit množství netříděného odpadu a zvýšit míru recyklace v městě.

Podpora recyklace a zelené politiky ve městě není pouze environmentálním krokem, ale i způsobem, jak přímo zapojit místní komunitu do odpovědného hospodaření s odpady. „Ať už jsou to starší lidé, rodiny s dětmi nebo jednotlivci, každý má právo přispět k lepšímu prostředí, aniž by za to byli finančně zatíženi,“ dodal Prouza.

Obyvatelé, kteří se chtějí zapojit do tohoto programu, mohou požádat o přidělení popelnice telefonicky nebo prostřednictvím internetové stránky města. Veškeré náklady spojené s distribucí a údržbou těchto nádob hradí radnice, čímž se zajišťuje, že služba je pro všechny plně přístupná.Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář