Protest proti gumárenskému kolosu v Malých Svatoňovicích

0

Malé Svatoňovice, Saar Gummi, gumárenský odpad, protesty, emise, blog, region24


Obyvatelé Malých Svatoňovic protestují proti plánu společnosti Saar Gummi na výstavbu linky na zpracování gumárenského odpadu. Obavy souvisí s hlukem, zvýšenou dopravou a emisemi.

V malebném městečku Malé Svatoňovice vypukly ostré protesty proti plánovanému provozu linky na zpracování gumárenského odpadu společnosti Saar Gummi. Na signedře čítá petice proti tomuto záměru již 250 podpisů místních obyvatel. Navíc s obyvateli nebylo dle jejich názoru dostatečně komunikováno. Protestující podali námitku na podjatost úřadu, který má stavební řízení na starosti.

Obavy místních souvisí především s potenciálním hlukem, zvýšenou dopravou a emisemi, které by nová linka na recyklaci gumárenských zbytků mohla přinést. Plánováno je umístění linky v opuštěné hale nedalekého průmyslového areálu, což vyvolává kritiku ze strany občanů. Organizátor petice Pavel Kejzlar upozorňuje, že rozhodnutí o umístění linky neprošlo demokratickým rozhodovacím procesem v radě města.

V rámci kritiky se mluví i o potenciálním střetu zájmů, jelikož údajně jeden z radních pracuje ve firmě Saar Gummi. Starosta Malých Svatoňovic, Vladimír Provazník, namítá, že radní nebo zastupitelé jsou neuvolnění a pracují mimo svou funkci.

Petentka Eva Hylmarová zdůrazňuje, že občané byli postaveni před dokončený záměr, aniž by s nimi bylo o něm jednáno. Tento přístup přirozeně vyvolává nedůvěru. Na druhou stranu sousední Rtyně v Podkrkonoší, na jejímž katastru se většina nové linky nachází, projekt uvítá. Rtyně z toho dokonce může mít finanční přínos na výstavbu chodníků, jak uvádí starosta Stanislav Řezníček.

Generální ředitel Saar Gummi Czech, Tomáš Slanina, vysvětluje, že nevyhovující výrobky gumáren by při neprovádění recyklace skončily na skládce. Nová linka by měla tyto zbytky zpracovat zpět na gumárenskou směs a tím snížit společnosti uhlíkovou stopu a náklady na výrobu a dopravu surovin.Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář