Stavba nové křižovatky U Voříšku

0

okružní křižovatka U Voříšku, Rychnovsko, Průmyslová zóna Solnice-Kvasiny, Investice Královéhradeckého kraje, dotace z SFDI, blog, region24, aliado


Stavba nové okružní křižovatky U Voříšku na Rychnovsku začne v červnu jako podpora Průmyslové zóny Solnice–Kvasiny. Investice Královéhradeckého kraje má zlepšit bezpečnost a plynulost provozu na trase Častolovice–Solnice.

Začátkem letošního června začne stavba nové okružní křižovatky U Voříšku na Rychnovsku v rámci podpory Průmyslové zóny Solnice–Kvasiny. Jedná se o investici Královéhradeckého kraje, která má především zvýšit bezpečnost a plynulost silničního provozu na trase Častolovice–Solnice. „Křižovatka U Voříšku je z mého pohledu zásadní stavbou, sice ne do velikosti, ale rozhodně svým významem. Problémem je totiž mimo jiné velká zatíženost na silnici mezi Solnicí a Častolovicemi, a navíc se jedná o velmi nebezpečný úsek. Proto jsem moc rád, že jsme s kolegy dali dohromady tento investiční záměr, jehož realizace celkově naváže na koncepci řešení území ve smyslu zklidnění a zkvalitnění dopravy v této části Rychnovska,“ vysvětlil hejtman Martin Červíček.

V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací, předpoklad pro zahájení stavebních prací je nejpozději v červnu letošního roku a potrvají minimálně přes celé léto. Stavbaři zde vybudují jednopruhovou okružní křižovatku se čtyřmi výjezdy a vnějším průměrem 46 metrů. Zpevněný prstenec okružní křižovatky bude mít šířku 2,5 metrů, jízdní pás křižovatky 6 metrů. Vjezdové větve budou v šíři pěti metrů, výjezdové 5,5 metrů.

V projektu se také počítá s opravou povrchu vozovky zhruba v délce 750 metrů až na začátek obchvatu Domašína, dále s přeložkou vodovodního řadu, přípravou území pro nové umístění pyrámu, který je prohlášenou kulturní památkou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.

Předpokládané náklady celé investice jsou ve výši 45 milionů korun a plně je hradí dotace z finančních prostředků SFDI. Přípravu, administraci a realizaci této významné investiční akce kompletně zajišťuje oddělení průmyslových zón krajského Centra investic, rozvoje a inovací.

Investiční akce je součástí projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice–Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu. Projekt se rozběhl na základě vládního usnesení a podepsaného memoranda mezi společností Škoda Auto, vládou České republiky a Královéhradeckým krajem.Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář