V dubnu začíná 12 dopravních staveb na krajských silnicích

0

dopravní stavby, rekonstrukce silnic, opravy mostů, 1, 2 miliardy korun, Martin Červíček, blog, region24, aliado


V dubnu začíná 12 krajských dopravních staveb v různých regionech. Celkově je pro letošní rok připraveno 57 stavebních akcí, které se zaměřují na rekonstrukci a opravy silnic a mostů. Roční investice dosahují 1,2 miliardy korun. Hejtman Martin Červíček děkuje řidičům za trpělivost během stavebních prací.

S příchodem jarních teplot je začátek dubna tradičním termínem zahájení stavební sezony na silnicích. Tento měsíc tak začíná 12 krajských dopravních staveb napříč regionem. Jednou z nich je například nezbytná rekonstrukce tří mostů na hlavním tahu na Špindlerův Mlýn za 120 milionů korun.

„Jsem velmi rád, že za posledních osm let náš kraj ztrojnásobil výši investic do silniční sítě a ročně na silnice vynakládá v průměru 1,2 miliardy korun. Pro letošek je připraveno 57 stavebních akcí v rámci rekonstrukcí a oprav krajských silnic a mostů. Uvědomuji si, že rozsah stavebních prací může znepříjemnit životy řidičům. Předem proto všem děkuji za trpělivost a ohleduplnost v nadcházejících měsících,“ řekl hejtman Martin Červíček.

Hradecko

Začátkem dubna začínají práce na rekonstrukci druhé komunikace II/299 mezi Libranticemi a Libřicemi. Řidiči musí počítat, že do 29. září nebude průjezdný usek od druhé části křižovatky ve Výravě až po křižovatku v Libřicích. Objížďka pro automobilovou dopravu povede po vedlejších komunikacích mezi Výravou a Libřicemi. Nákladní automobily budou muset jezdit přes Třebechovice pod Orebem, Hradec Králové a Černilov.

V pondělí 15. dubna odstartuje rekonstrukce komunikace III/3089 ve Smiřících. Jedná se o modernizaci stávající komunikace v úseku začínajícího na křížení se silnicí III/2997 po křižovatku se silnicí III/2997. Součástí rekonstrukce bude také modernizace mostu a navazující komunikace. Oprava více jak kilometr dlouhého úseku proběhne za úplné uzavírky, přičemž objízdná trasa pro osobní automobily a autobusy povede ze Smiřic po silnici III/2999, dále navazuje na silnici III/2997. Nákladní vozidla budou ze Smiřic jezdit po silnici III/30810, dále směrem na Vlkov a po silnici III/2997. Opravovaný úsek by měl být v provozu od 25. srpna.

Od 15. dubna do 3. června bude probíhat kompletní oprava ocelového mostu a obnova asfaltu a silničního propustku na silnici III/32722 v obci Pamětník. Stavební práce se uskuteční za úplné uzavírky a objízdná trasa povede po silnici III/32723 od Chárovny přes Lučice a Kladruby do Chlumce nad Cidlinou, kde navazuje na silnici I/11 a dále ulicí Rooseveltovou po silnici II/327 směr Týnec nad Labem.

Od 29. dubna do 27. října je v plánu rozsáhlá rekonstrukce silnice III/32329 v Libčanech. Stavební práce spočívají v celkové úpravě stávající vozovky včetně výměny současných žulových kostek za asfaltový povrch, rozšíření vozovky ve stávajících nevyhovujících úsecích, úpravě autobusových zastávek a výstavbě okružní křižovatky v místě současné křižovatky silnic III/32329 a III/32317.

Rozsah prací způsobil rozdělení stavební činnosti na tři etapy, od kterých se odvíjí i objízdné trasy. Během první a druhé etapy výstavby okružní křižovatky a rekonstrukce prvního úseku vozovky povede objízdná trasa ze silnice III/32329 s křižovatkou na Radíkovice po silnici III/32426 směr Těchlovice, přes křižovatku se silnicí III/32332 a následně po komunikaci III/32329 směrem do Libčan. Během třetí etapy, kdy se bude rekonstruovat druhý úsek silnice III/32329, objízdná trasa pro osobní i nákladní dopravu povede obousměrně jak ve směru na Hřibsko a dále do Homyle po silnici III/32331 přes obec Hvozdnice a dále pak po silnici III/32326, III/32319 a III/32317.

Náchodsko

První začínající stavbou na Náchodsku v letošní stavební sezoně bude zahájení rekonstrukce posledního 1,8 kilometru dlouhého úseku komunikace III/3049 z České Skalice do Červeného Kostelce. Kromě rekonstrukce vozovky projde modernizací most, což si od 8. dubna do 20. října vyžádá úplnou uzavírku. Objízdná trasa bude přes Náchod a Červený Kostelec po silnicích I/33, I/14, III/3036, III/3049, dále přes Studnici po silnici III/033 27 a III/30416, či Bakov po komunikaci III/30411.

Na přelomu dubna a května až do listopadu bude platit úplná uzavírka komunikace III/3038 v Sokolské ulici v Červeném Kostelci. Rekonstrukce ulice Sokolské začíná zhruba 20 metrů od hrany náměstí a počítá jak s rekonstrukcí vozovky, tak s úpravou celého uličního prostoru včetně rekonstrukce chodníků a dešťové kanalizace. Objízdné trasy povedou po komunikaci I/14, III/3036, III/3038 a přilehlých místních komunikacích v Husově ulici, či ulici 5. května.

Od 22. dubna do 22. září budou silničáři pracovat na rozšíření a zpevnění krajnice na silnici III/28526 z Rokole na začátek Nového Hrádku. Jako jedna z mála staveb v regionu bude tento projekt probíhat za kyvadlového provozu, proto prosíme řidiče a vyšší obezřetnost v místě stavby.

Trutnovsko

Od úterý 2. dubna do 3. listopadu běží stavební práce na rekonstrukci takzvaných „polských mostů“ na silnici II/295 směr z Vrchlabí na Přední Labskou do Špindlerova Mlýna. Stavební práce na rekonstrukci třech mostů si vyžádají částečnou uzavírku stávající komunikace. Provoz bude po dobu výstavby sveden do jednoho jízdního pruhu a dále na provizorní komunikaci v místě stavby s využitím mostního provizoria.

Od začátku dubna pokračují také stavební práce na zajištění skalního svahu Nad Úpravnou vody podél silnice II/295 v Herlíkovicích. Stavba probíhá za částečné uzavírky silnice a doprava je svedena do jednoho jízdního pruhu a řízena světelnou signalizací. Dokončení stavby je v plánu v září 2024.

Rychnovsko

Od 15. dubna do 15. září se řidiči musí připravit na úplnou uzavírku na trase ze Skuhrova nad Bělou do Lomů kvůli opravě komunikace III/32112. Kromě výměny asfaltových vrstev zde dojde také k čištění odvodňovacího zařízení. V místech s nízkou únosností a značnými poruchami bude provedena lokální sanace podkladních vrstev. Zároveň bude provedena obnova vodorovného i svislého dopravního značení. Doprava povede po objízdné trase po silnicích III/3219, III/32110 a III/3218.

Jičínsko

V Nové Pace se od začátku dubna do 3. listopadu pracuje na kompletní rekonstrukci komunikace II/284 v Lomnické ulici. Kromě zrekonstruování silnice dojde také k rekonstrukci stávajících autobusových zastávek a výstavby jedné nové. Vzniknou také parkovací stání a v plánu je také rekonstrukce chodníků či modernizace dešťové a splaškové kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení a přeložka plynovodu. Rozsah stavebních prací bude kombinovat částečné i úplné uzavírky podle postupu při jednotlivých etapách v Lomnické ulici:

V rámci I. etapy do 19. května dojde k uzavírce levého jízdního pruhu ve směru z Nové Paky, v úseku od č. p. 80 po č. p. 111 silnice II/284, což znemožní průjezd ulice Šlejharova (III/28412). Osobní automobilová doprava na II/284 v ulici Lomnická bude probíhat kyvadlovým provozem jedním jízdním pruhem. Pro vozidla nad 3,5 tuny bude obousměrná objízdná trasa vedena po silnici II/284 přes Starou Paku, Roškopov, Ústí u Staré Paky a dále po silnici III/2849, III/28410 přes Krsmol a Brdo po silnici III/28412.

V rámci II. etapy od 20. května do 30. června dojde k uzavírce poloviny jízdního pásu silnice II/284 v úseku od č. p. 80 po č. p. 111 – pravá část ve směru z Nové Paky na Starou Paku, kdy vlivem uzavírky bude znemožněn průjezd ulice Staropacká. Veškerá doprava bude projíždět kyvadlově jedním jízdním pruhem.

Pro další etapy výstavby se předpokládá, že objížďka pro osobní dopravu ve směru od Staré Paky povede po komunikaci III/28412 ulicí Šlejharova, následně po místních komunikacích ulicemi Kumburská, Tyršova a Úzká na komunikaci II/284 v ulici Kotíkova. Ve směru od Nové Paky budou řidiči jezdit dle jednotlivých etap provádění stavby objízdnou trasou z ulice Opolského přes Staropackou na Lomnickou, případně bude umožněn průjezd Lomnickou ulicí za částečné uzavírky. Pro vozidla nad 3,5 tuny povede objízdná trasa po silnici I/16 z Nové Paky k obci Robousy a následně po II/286 přes Železnici, Bradleckou Lhotu a Ploužnici do Lomnice nad Popelkou.

Od 15. dubna do 26. května se uskuteční rekonstrukce opěrné zdi a propustku na komunikaci III/28448 v Úhlejově. Díky úplné uzavírce bude nutné jezdit po komunikaci III/3008 z Třebihošti na křižovatku se silnicí II/300 v Dolním Dehtově, následně po komunikaci II/300 přes Zdobín do Miletína ke křižovatce s komunikací II/284 u náměstí K. J. Erbena, dále po II/284 směrem na Lázně Bělohrad k odbočce na III/28447 a dále po III/28447 k obci Brodek/Úhlejov.Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář