Fiala a Výborný projednají s agrárníky návrh na daňovou úlevu, protesty pokračují

Zemědělský svaz ČR jednal s premiérem Fialou a ministrem zemědělství Výborným o změně zemědělské politiky. Navrhovaná úprava redistributivní platby nebyla schválena, ale byla navržena úprava daně z příjmu zemědělců. Svaz vyzývá k dalším změnám a snížení byrokracie. Upozorňují na problém nekalé konkurence na evropském trhu a kontroverzní "Zelenou dohodu" EU. Zemědělci připravují protestní akce.


V dnešním jednání mezi členy Zemědělského svazu ČR, premiérem Fialou a ministrem zemědělství Výborným došlo k diskusi o požadavcích zemědělců na změnu zemědělské politiky. Přestože jednání potvrdilo podporu ze strany Ministerstva zemědělství, úprava redistributivní platby nebyla schválena v původně navrhovaném rozsahu. Namísto toho byla navržena úprava daně z příjmu zemědělců, což by mělo zlepšit postavení středně velkých zemědělských podniků.

Představitelé Zemědělského svazu vyzývají k další změně zemědělské politiky a prohloubení pružnosti ve prospěch menších a středních zemědělských podniků. Zemědělci zároveň upozorňují na neodůvodněné zvýšení byrokracie, která zasahuje do práva na podnikání a svobodu hospodářské soutěže. Kromě toho požadují zrušení předpisů týkajících se ponechání půdy ladem, což zdražuje produkci potravin a vede ke snižování konkurenceschopnosti českých zemědělců.

Jedním z dalších závažných problémů, kterým čelí český zemědělský sektor, je nekalá konkurence na evropském trhu způsobená levnějšími dovozy z třetích zemí, zejména z Ukrajiny. Zemědělci naléhavě vyzývají k úpravě bezcelní dohody mezi Evropskou unií a Ukrajinou a požadují zajištění rovných podmínek pro evropské výrobce potravin. Mediální pozornost také přitahuje kontroverzní 'Zelená dohoda' Evropské unie, která klade na zemědělce další zátěž.

Zemědělský svaz ČR se rozhodl nepřipojit k demonstracím plánovaným na 19. února, ale začal připravovat další protestní akce v České republice. Pokud by se situace nezlepšila, zemědělci nehodlají váhat s organizací celostátní akce. Zemědělský svaz také vyjádřil podporu evropským protestům, které jsou naplánovány na 22. února.

Je třeba důkladně sledovat jednání mezi Zemědělským svazem, vládou a Ministerstvem zemědělství, aby bylo možné posoudit dosažený pokrok a úspěch navrhovaných opatření. Současně je nezbytné zabývat se stále rostoucí byrokracií, která je tak znepokojivá pro zemědělce a jejich producenty potravin, a najít řešení, která by zajistila politiku výhodnou pro všechny zúčastněné strany.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky

Studio UHK

Hlavní zprávy