Rozkvétající kolonie tučňáků brýlových oživuje královédvorskou zoo

V královédvorské zoo se rozrůstá kolonie tučňáků brýlových, za necelé dva roky se úspěšně vylíhlo pět mláďat a další jsou na cestě. Po úspěšné aklimatizaci do zoologické zahrady se zaměstnanci zaměřili na podmínky pro rozmnožování.


V královédvorské zoo probíhá vzrušující období, neboť kolonie tučňáků brýlových se neustále rozrůstá. Za necelé dva roky, co tučňáci v zoologické zahradě pobývají, se jim podařilo úspěšně vylíhnout celkem pět mláďat a další jsou na cestě. Přírůstky byly zaznamenány zejména na konci loňského roku.

Kolonie tučňáků se skládá převážně ze zvířat dovezených z Nizozemska, Německa a Francie. Při svém příchodu do safariparku v Králově Dvoře se zaměstnanci zahrady soustředili především na jejich aklimatizaci. Zoolog Michal Podhrázský popisuje, že jedním z hlavních cílů bylo skupinu stabilizovat, a tím překonat úhyny po dlouhých pěvozech po celé Evropě.

Tučňáci brýloví se považují za citlivé ptáky, což znamená, že jsou náchylní k převozu, změně prostředí, chovatelů i stravy. Po úspěšné stabilizaci se zaměstnanci zahrady zaměřili na podmínky pro rozmnožování. Hnízda tučňáků byla ukryta pod dřevěnými molami, aby se ptáci nepřehřívali a byli chráněni před sluncem.

První pokusy o rozmnožování se objevily v první polovině loňského roku. Bohužel, první dvě mláďata vylíhnutá v dubnu brzy uhynula. Na konci roku snesli tučňáci devět vajíček, z nichž se vylíhlo pět mláďat. Chovatelé museli být opatrní a ujistit se, že všechna vejce byla oplozená, a nechali zodpovědnost za inkubaci na samotných rodičích.

Mláďata se vylíhla v hnízdních norách a dospělí je zásobovali potravou. V mělkém bazénku v expozici se seznámili s vodou a postupně se učili plavat. Chovatelé krmili tučňáky třemi druhy ryb: sledi, hučky a šproti.

Zoolog Podhrázský zdůrazňuje, že pozorování tučňáků v rámci krmení je důležité pro sledování jejich zdravotního stavu a celkového blaha. U dvou z pěti mláďat již bylo zjištěno pohlaví, a sice samec a samice. Dvěma až dvěma a půl kilogramy váží a jsou o něco menší než dospělí jedinci. Očekává se, že kolonie se brzy rozšíří o další přírůstky, neboť dva páry tučňáků stále sedí na vejcích.

Podle zoologa je riziko úhynu malých tučňáků značné, neboť mláďata jsou velmi choulostivá. Až čtyřicet procent mláďat v zoologických zahradách i v přírodě umírá do jednoho roku věku. Tučňáci brýloví jsou v Králově Dvoře od roku 2022 a expozice má kapacitu až pro 50 jedinců. Je to největší procházková expozice tohoto druhu v českých zoologických zahradách./Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Studio UHK

Hlavní zprávy