Stěžery oslaví titul Vesnice roku

Vesnicí roku 2018 Královéhradeckého kraje se v červnu staly Stěžery. Ve vítězné obci se proto v sobotu 18. 8. uskuteční slavnostní předání všech letošních ocenění.


Oslavy zahájí již v pátek koncert Smíšeného sboru Jitro, na který naváže promítání muzikálu Mamma Mia. Hlavní část programu se ovšem uskuteční v sobotu na hřišti TJ Sokol Stěžery. Oficiální plakát najdete v příloze.

Modrou stuhu za společenský život převezmou zástupci Žďáru nad Metují, Bílou stuhu za činnost mládeže si odveze Nový Hrádek, Zelenou stuhou za péči o zeleň a životní prostředí Malé Svatoňovice a Oranžová stuha za spolupráci se zemědělským subjektem poputuje do Zlaté Olešnice. Celkové druhé místo v krajském kole obsadilo Strážné, na třetí příčce se umístila Malá Úpa. Uděleno bylo také několik cen hejtmana.

Soutěž Vesnice roku je každoročně vyhlašována od roku 1995 a je organizována ve dvou kolech. Do celostátního postupuje za každý kraj vždy jen jedna obec, které byla udělena Zlatá stuha v kole krajském.

Přihlášky do letošního ročníku bylo možné podávat do konce dubna. Hlásit se mohly obce vesnického charakteru včetně městysů či měst do 7500 obyvatel. Hodnotící komise navštěvovala soutěžní obce na začátku června. Obce hodnotila v oblasti společenského života, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanské vybavenosti, úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň, péči o krajinu, připravovaných záměrů a také informačních technologií a koncepčních dokumentů.

Vyhlášení celostátního kola bude 15. září v Luhačovicích.

Přehled ocenění:

ZLATÁ STUHA - vítěz Stěžery, okr. Hradec Králové

MODRÁ STUHA – za společenský život Žďár nad Metují, okr. Náchod

BÍLÁ STUHA – za činnost mládeže Nový Hrádek, okr. Náchod

ZELENÁ STUHA – za péči o zeleň a životní prostředí Malé Svatoňovice, okr. Trutnov

ORANŽOVÁ STUHA – za spolupráci obce a zemědělského subjektu Zlatá Olešnice, okr. Trutnov

2. místo v soutěži Strážné, okr. Trutnov

3. místo v soutěži Malá Úpa, okr. Trutnov

Cena hejtmana za příkladnou péči o veřejná prostranství Šaplava, okr. Hradec Králové

Cena hejtmana za příkladnou péči o zeleň Vrbice, okr. Rychnov nad Kněžnou

Cena hejtmana za rozvoj občanské vybavenosti Božanov, okr. Náchod

Cena hejtmana za rozvoj kulturního potenciálu obce Křinice, okr. Náchod

Cena hejtmana za moderní knihovnické a informační služby Vidochov, okr. Jičín

Cena hejtmana za práci s malými hasiči Suchovršice, okr. Trutnov

Cena hejtmana za mapování historie obce Petrovice, okr. Hradec Králové

Cena hejtmana za volnočasové aktivity občanů Librantice, okr. Hradec Králové

Cena SPOV za koncepční rozvoj obce Pohoří, okr. Rychnov nad Kněžnou


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
po 13.08.2018 20:020 +
 
Studio UHK

Hlavní zprávy